فرش کاشان ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰

۸ رنگ | ۱۰۰% اکریلیک | هیت ست شده بدون پرز | ریز بافت دستبافت گونه

قیمت : ۲،۷۰۰،۰۰۰

قیمت جشنواره: ۲،۶۰۰،۰۰۰

فرش کاشان ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰

۸ رنگ | ۱۰۰% اکریلیک | هیت ست شده بدون پرز | ریز بافت دستبافت گونه

قیمت : ۳،۵۸۰،۰۰۰

قیمت جشنواره : ۳،۴۵۰،۰۰۰

خرید و ثبت سفارش : ۰۹۱۹۰۶۹۵۷۶۳