فرش گردویی

نمایش 1–24 از 36 نتیجه

 • 12متری : 3,930,000 تومان
  9متری : 2,940,000 تومان
  6متری : 2,020,000 تومان

  فرش مشهد ۷۰۰ شانه کد ۸۷۰۳۴ گردویی ریز ماهی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان هالیدی ۴۴۰ شانه گردویی

 • 9متری : 6,650,000 تومان
  12متری : 8,830,000 تومان
  6متری : 4,470,000 تومان

  فرش مشهد ۱۵۰۰ شانه کد ۸۱۵۰۰۱ گردویی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان باغ معلق ۴۴۰ شانه گردویی

 • 9متری : 4,600,000 تومان
  12متری : 6,100,000 تومان
  6متری : 3,080,000 تومان

  فرش مشهد ۱۰۰۰شانه کد ۸۰۱۰۳۰ گردویی

 • 12متری : 4,900,000 تومان
  9متری : 3,730,000 تومان
  6متری : 2,470,000 تومان

  فرش زمرد مشهد ۷۰۰ شانه کد ۱۴۰۰۳ گردویی

 • 12متری : 4,800,000 تومان
  9متری : 3,350,000 تومان
  6متری : 2,420,000 تومان

  فرش کاشان چیچک ۷۰۰ شانه گردویی

 • 12متری : 4,900,000 تومان
  9متری : 3,730,000 تومان
  6متری : 2,470,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۱ گردویی

 • 12متری : 4,900,000 تومان
  9متری : 3,730,000 تومان
  6متری : 2,470,000 تومان

  فرش زمرد مشهد ۷۰۰ شانه کد ۱۴۰۰۳ گردویی

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش زمرد مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۶۰۰۰ گردویی گل برجسته

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۴ گردویی

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۰ گردویی

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۷ گردویی

 • 12متری : 4,900,000 تومان
  9متری : 3,730,000 تومان
  6متری : 2,470,000 تومان

  فرش زمرد مشهد ۷۰۰ شانه کد ۱۴۰۶۷ گردویی

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ گردویی

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش زمرد مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۶۰۰۲ گردویی گل برجسته

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد۲۵۷۰ گردویی

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۰۰۰۶ گردویی گل برجسته

 • 12متری : 4,900,000 تومان
  9متری : 3,730,000 تومان
  6متری : 2,470,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۱۸ گردویی

 • 12متری : 4,900,000 تومان
  9متری : 3,730,000 تومان
  6متری : 2,470,000 تومان

  فرش زمرد مشهد ۷۰۰ شانه کد ۱۴۰۱۳ گردویی

 • 12متری : 6,000,000 تومان
  9متری : 4,500,000 تومان
  6متری : 3,100,000 تومان

  فرش کاشان چیچک ۱۲۰۰ شانه گردویی

 • 9متری : 3,490,000 تومان
  12متری : 4,590,000 تومان
  6متری : 2,320,000 تومان

  فرش مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۰۲۰۸۰ گردویی

 • 12متری : 4,590,000 تومان
  9متری : 3,490,000 تومان
  6متری : 2,320,000 تومان

  فرش مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۰۲۱۰۰ گردویی

 • 9متری : 3,490,000 تومان
  12متری : 4,590,000 تومان
  6متری : 2,320,000 تومان

  فرش مشهد ۷۰۰ شانه کد ۷۲۲۱۰۰ گردویی

فرش گردویی

اطلاعات بیشتر ...