فرش لاکی

نمایش 1–24 از 33 نتیجه

 • 9متری : 2,940,000 تومان
  12متری : 3,930,000 تومان
  6متری : 2,020,000 تومان

  فرش مشهد ۷۰۰ شانه کد ۸۷۲۴۱۷ ترکمن

 • 12متری : 3,930,000 تومان
  9متری : 2,940,000 تومان
  6متری : 2,020,000 تومان

  فرش مشهد ۷۰۰ شانه کد ۸۷۲۱۰۷ لاکی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان هیوا ۴۴۰ شانه لاکی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان هالیدی ۴۴۰ شانه لاکی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان مانا۴۴۰ شانه لاکی

 • 6متری : 1,100,000 تومان
  9متری : 2,280,000 تومان
  12متری : 2,200,000 تومان

  فرش کاشان ۵۰۰ شانه لاکی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان ۱۰۱۸- ۴۰۰ شانه

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش ترکمن ۴۰۰ شانه لاکی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان کهربا ۴۴۰ شانه لاکی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان سلطان ۴۴۰ شانه لاکی

 • 12متری : 6,000,000 تومان
  9متری : 4,500,000 تومان
  6متری : 3,100,000 تومان

  فرش کاشان باغ ملک ۱۲۰۰ شانه لاکی

 • 6متری : 720,000 تومان
  9متری : 1,120,000 تومان
  12متری : 1,440,000 تومان

  فرش کاشان هالیدی ۴۴۰ شانه لاکی

 • 6متری : 1,650,000 تومان
  9متری : 2,400,000 تومان
  12متری : 3,200,000 تومان

  فرش نگین باغ معلق ۷۰۰ شانه سرمه ای

 • 12متری : 5,770,000 تومان
  9متری : 4,330,000 تومان
  6متری : 2,900,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ لاکی

 • 12متری : 4,900,000 تومان
  9متری : 3,730,000 تومان
  6متری : 2,470,000 تومان

  فرش زمرد مشهد ۷۰۰ شانه کد ۱۴۰۱۰ لاکی

 • 12متری : 4,560,000 تومان
  9متری : 3,460,000 تومان
  6متری : 2,320,000 تومان

  فرش زمرد مشهد ۵۰۰ شانه کد ۱۸۱۱۰ لاکی

 • 12متری : 1,800,000 تومان
  9متری : 1,350,000 تومان
  6متری : 900,000 تومان

  فرش گبه ماشینی طرح سمین لاکی

 • 6متری : 1,650,000 تومان
  9متری : 2,400,000 تومان
  12متری : 3,200,000 تومان

  فرش نگین طرح افشان ۷۰۰ شانه

 • 6متری : 1,650,000 تومان
  9متری : 2,400,000 تومان
  12متری : 3,200,000 تومان

  فرش نگین طرح روناک ۷۰۰ شانه

 • 6متری : 1,650,000 تومان
  9متری : 2,400,000 تومان
  12متری : 3,200,000 تومان

  فرش نگین طرح پانیذ ۷۰۰ شانه

 • 12متری : 3,200,000 تومان

  فرش نگین ناردون ۷۰۰ شانه

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان بیجار ۱۰۰۰ شانه لاکی

 • 12متری : 1,800,000 تومان
  9متری : 1,350,000 تومان
  6متری : 900,000 تومان

  فرش گبه ماشینی طرح سمین سرمه ای

 • 12متری : 3,800,000 تومان
  9متری : 2,850,000 تومان
  6متری : 1,950,000 تومان

  فرش مشهد ۵۰۰ شانه کد ۵۰۰ لاکی

فرش لاکی-فرش قرمز لاکی-فرش زمینه لاکی

اطلاعات بیشتر ...