فرش ماشینی 1000 شانه

نمایش 1–24 از 55 نتیجه

 • 6متری : 2200000

  فرش ته انباری ۱۰۰۰ شانه

 • 12متری : 6,700,000 تومان
  9متری : 5,300,000 تومان
  6متری : 3,480,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۱۳ نقره ای گل برجسته

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان افشان حریر ۱۰۰۰ شانه فیلی

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان افشان حریر ۱۰۰۰ شانه سرمه ای

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان افشان فرح زاد ۱۰۰۰ شانه کرم

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان افشان فرح زاد ۱۰۰۰ شانه سرمه ای

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش افشان فرح زاد ۱۰۰۰ شانه بژ

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان افشان فرح زاد ۱۰۰۰ شانه فیلی

 • 12متری : 6,700,000 تومان
  9متری : 5,300,000 تومان
  6متری : 3,480,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۱۳ کرمی گل برجسته

 • 9متری : 4,600,000 تومان
  12متری : 6,100,000 تومان
  6متری : 3,080,000 تومان

  فرش مشهد ۱۰۰۰شانه کد ۸۰۱۰۳۶ بژ

 • 9متری : 4,600,000 تومان
  12متری : 6,100,000 تومان
  6متری : 3,080,000 تومان

  فرش مشهد ۱۰۰۰شانه کد ۸۰۱۰۳۶ کرمی

 • 9متری : 4,600,000 تومان
  12متری : 6,100,000 تومان
  6متری : 3,080,000 تومان

  فرش مشهد ۱۰۰۰شانه کد ۸۰۱۰۳۰ گردویی

 • 12متری : 6,480,000 تومان
  9متری : 4,900,000 تومان
  6متری : 3,280,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۰۷ سرمه ای باغ ارم

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان مانلی ۱۰۰۰ شانه سرمه ای

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان مانلی ۱۰۰۰ شانه فیلی

 • 9متری : 4,600,000 تومان
  12متری : 6,100,000 تومان
  6متری : 3,080,000 تومان

  فرش مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۸۰۱۱۳۷ کرمی

 • 12متری : 6,100,000 تومان
  9متری : 4,600,000 تومان
  6متری : 3,080,000 تومان

  فرش مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۸۰۱۰۴۰ سرمه ای

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان بیجار ۱۰۰۰ شانه لاکی

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان افشان اشکانی ۱۰۰۰ شانه کرم

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان حوض نقره ۱۰۰۰ شانه سرمه ای

 • 12متری : 5,500,000 تومان
  9متری : 4,000,000 تومان
  6متری : 2,800,000 تومان

  فرش کاشان آیناز ۱۰۰۰ شانه آبی فیروزه ای

 • 12متری : 6,700,000 تومان
  9متری : 5,300,000 تومان
  6متری : 3,480,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۱۰ آبی فیروزه ای گل برجسته

 • 12متری : 6,700,000 تومان
  9متری : 5,300,000 تومان
  6متری : 3,480,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۱۰ سرمه ای گل برجسته

 • 12متری : 6,700,000 تومان
  9متری : 5,300,000 تومان
  6متری : 3,480,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه کد ۱۰۱۰ کرمی حاشیه سرمه ای گل برجسته

[section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(242, 242, 242)” bg_overlay=”rgba(255,255,255,.5)” padding=”0px” height=”118px” margin=”11px” loading=”true” border=”0px 0px 0px 0px” border_style=”dashed” border_radius=”0″ border_color=”rgb(227, 227, 227)” border_color__sm=”rgb(212, 232, 217)” video_visibility=”visible”]

[title style=”center” text=”فرش ماشینی ۱۰۰۰ شانه” tag_name=”h1″ margin_bottom=”-5px” size=”89″]

[ux_product_categories type=”row” width=”full-width” col_spacing=”xsmall” columns__sm=”2″ depth=”1″ ids=”1949,1906,1518,1900″ orderby=”name” show_count=”0″ image_radius=”9″ image_size=”original” image_overlay=”rgba(22, 18, 13, 0)” text_hover=”bounce”]

[/section]

اطلاعات بیشتر ...