قیمت فرش 700 شانه 12 متری

141 کالا

 • مشخصات، قیمت و خرید فرش نگین مشهد 700 شانه کرم طرح 2580

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کرم طرح ۲۵۸۰

  شروع از : 1,384,300 تومان
  خرید فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد نقشه ۲۵۸۰ فرش تراکم ۲۵۵۰ فرش ۸ رنگ واقعی رنگبندی فرش کرم رنگ
 • مشخصات، قیمت و خرید فرش نگین مشهد 700 شانه آبی فیروزه ای طرح 2592

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۲۵۹۲

  شروع از : 1,384,300 تومان
  خرید فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد نقشه ۲۵۸۰ ( طرح فرش اهورا ) فرش تراکم ۲۵۵۰ فرش ۸ رنگ واقعی رنگبندی فرش آبی فیروزه ای رنگ
 • مشخصات، قیمت و خرید فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه گردویی طرح ۲۵۷۰

  شروع از : 1,384,300 تومان
  خرید فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد نقشه ۲۵۷۰ - فرش طرح تبریز - فرش تراکم ۲۵۵۰ فرش ۸ رنگ واقعی رنگبندی فرش گردویی رنگ
 • مشخصات، قیمت و خرید فرش نگین مشهد 700 شانه سرمه ای طرح 2570

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه سرمه ای طرح ۲۵۷۰

  شروع از : 1,384,300 تومان
  خرید فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد نقشه ۲۵۷۰ - فرش طرح تبریز - فرش تراکم ۲۵۵۰ فرش ۸ رنگ واقعی رنگبندی فرش سرمه ای رنگ
 • مشخصات، قیمت و خرید فرش نگین مشهد 700 شانه آبی فیروزه ای طرح 721

  فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه آبی فیروزه ای طرح ۷۲۱

  شروع از : 1,201,400 تومان
  خرید فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد نقشه ۷۲۱ فرش تراکم ۲۱۰۰ فرش ۸ رنگ واقعی رنگبندی فرش آبی فیروزه ای رنگ
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی طرح 2590 فرش نگین مشهد سرمه ای

  پشتی سنتی طرح ۲۵۹۰ فرش نگین مشهد سرمه ای

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی طرح ۲۵۹۰…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی افشان کد2591 لاکی

  پشتی سنتی افشان کد۲۵۹۱ لاکی

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی افشان کد۲۵۹۱…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی افشان کد2591 گردویی

  پشتی سنتی افشان کد۲۵۹۱ گردویی

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی افشان کد۲۵۹۱…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی کد2520 کرم 700 شانه

  پشتی سنتی کد۲۵۲۰ کرم ۷۰۰ شانه

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی کد۲۵۲۰ فرش…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی کد14009 کرم 700 شانه

  پشتی سنتی کد۱۴۰۰۹ کرم ۷۰۰ شانه

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی کد۱۴۰۰۹ فرش…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی کد14003 700 شانه

  پشتی سنتی کد۱۴۰۰۳ ۷۰۰ شانه

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی کد۱۴۰۰۳ فرش…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی کد2593 700 شانه

  پشتی سنتی کد۲۵۹۳ ۷۰۰ شانه

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی کد۲۵۹۳ فرش…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی کد2580 700 شانه

  پشتی سنتی کد۲۵۸۰ ۷۰۰ شانه

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی کد۲۵۸۰ فرش…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی کد2570 700 شانه

  پشتی سنتی کد۲۵۷۰ ۷۰۰ شانه

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی کد۲۵۲۰ فرش…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی کد2520 700 شانه

  پشتی سنتی کد۲۵۲۰ ۷۰۰ شانه

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی کد۲۵۲۰ فرش…
 • مشخصات، قیمت و خرید پشتی سنتی کد14000 700 شانه

  پشتی سنتی کد۱۴۰۰۰ ۷۰۰ شانه

  125,000 تومان
  ایجاد گوشه ای از خانه مانند نیاکانمان با چیدن بالش و خرید شتی سنتی و ایجاد فضایی زیبا و دورهم بودن که جان میدهد برای نوشیدن چای وگپ زدن...، در فروشگاه اینترنتی فرش بست بافت ما بهترین ها را برای شما فراهم آورده ایم. تمام عکس ها و تصاویر پشتی سنتی کد۱۴۰۰۰ فرش…

بهترین قیمت فرش 700 شانه 12 متری فقط در فروشگاه تخصصی فرش بست بافت.

مشخصات و قیمت و خرید انواع فرش مشهد ، فرش زمرد مشهد ، فرش نگین مشهد و فرش ترکمن و فرش های کاشان.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها