فرش کاشان۷۰۰ شانه فرنگ فیلی تراکم ۲۵۵۰

1,900,000 تومان3,700,000 تومان

ارسال تا باربری شهرستان رایگان

بیعانه دریافتی یک چهارم مبلغ فرش

مابقی وجه فرش در باربری واریز و فرش تحویل داده میشود

پاک کردن
فرش 700 شانه تراکم 2550
فرش کاشان۷۰۰ شانه فرنگ فیلی تراکم ۲۵۵۰