فرش کاشان ۱۰۰۰ شانه فیلی کد ۱۰۰۲۴ ابریشم مصنوعی

2,000,000 تومان3,950,000 تومان

  • ضدحساسیت
  • بهترین الیاف روز
  • ۸رنگ واقعی
  • قابل شستشو
  • ثبات رنگ
  • صددرصداکریلیک
  • دست باف گونه(هندلوک)
  • بافت بادستگاه hcpx2
  • بدون پرز وهیت ست
پاک کردن
فرش کاشان ۱۰۰۰ شانه فیلی کد ۱۰۰۲۴ ابریشم مصنوعی
فرش کاشان ۱۰۰۰ شانه فیلی کد ۱۰۰۲۴ ابریشم مصنوعی