فرش کاشان پریماه فیلی۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ هایباک برجسته

2,400,000 تومان4,800,000 تومان

  • ضدحساسیت
  • بهترین الیاف روز
  • ۸رنگ واقعی
  • قابل شستشو
  • ثبات رنگ
  • صددرصداکریلیک
  • هایبالک ، گلبرجسته
  • بافت بادستگاه hcpx2
  • بدون پرز وهیت ست
پاک کردن
فرش 1200 شانه برجسته
فرش کاشان پریماه فیلی۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ هایباک برجسته