فرش کاشان ۷۰۰ شانه باغ معلق گردویی

3,100,000 تومان 2,800,000 تومان

  • ضد حساسیت
  • قابل شستشو
  • بهترین الیاف
  • صددرصد اکریلیک
  • بدون پرزوهیت ست شده
  • ارتفاع نخ خاب +۷
  • مقاومت زیاد
  • ۸رنگ اصلی
  • ثبات رنگ 
  • دست بافت گونه(هندلوک)
فرش 700 شانه کاشان
فرش کاشان ۷۰۰ شانه باغ معلق گردویی

3,100,000 تومان 2,800,000 تومان