مشخصات،قیمت و خرید فرش نگین مشهد 700 شانه کد 2591 آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد کد 2591 آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد کد 2591 آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد کد 2591 آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد کد 2591 آبی فیروزه ای
مشخصات،قیمت و خرید فرش نگین مشهد 700 شانه کد 2591 آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد کد 2591 آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد کد 2591 آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد کد 2591 آبی فیروزه ای
فرش نگین مشهد کد 2591 آبی فیروزه ای

فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه کد ۲۵۹۱ آبی فیروزه ای


خرید فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه

  • طرح نقشه ۲۵۹۱

  • فرش تراکم ۲۵۵۰

  • فرش ۸ رنگ واقعی

  • رنگبندی فرش آبی فیروزه ای رنگ