فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه گردویی طرح ۲۵۷۰
فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570
فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570
فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570
فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570
فرش نگین مشهد ۷۰۰ شانه گردویی طرح ۲۵۷۰
فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570
فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570
فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570
فرش نگین مشهد 700 شانه گردویی طرح 2570

سایز های قابل بافت: ۵۰*۸۰ – ۱*۳ – ۱*۴ – ۱٫۵*۲٫۲۵ – ۲*۳ – ۲٫۵*۳٫۵ – ۳*۴

ارسال رایگان برای خرید بیش از ۲ میلیون تومان

تهران تا درب منزل ، شهرستان تا باربری