مشخصات، قیمت و خرید فرش نگین مشهد 1000 شانه ابی فیروزه ای طرح 1008 برجسته
فرش نگین مشهد 1000 شانه ابی فیروزه ای طرح 1008 برجسته
فرش نگین مشهد 1000 شانه ابی فیروزه ای طرح 1008 برجسته
فرش نگین مشهد 1000 شانه ابی فیروزه ای طرح 1008 برجسته
مشخصات، قیمت و خرید فرش نگین مشهد 1000 شانه ابی فیروزه ای طرح 1008 برجسته
فرش نگین مشهد 1000 شانه ابی فیروزه ای طرح 1008 برجسته
فرش نگین مشهد 1000 شانه ابی فیروزه ای طرح 1008 برجسته
فرش نگین مشهد 1000 شانه ابی فیروزه ای طرح 1008 برجسته

خرید فرش نگین مشهد ۱۰۰۰ شانه گل برجسته

کد نقشه ۱۰۰۸ ( فرش طرح ارتین )

فرش تراکم ۳۰۰۰

فرش ۸ رنگ واقعی

رنگبندی فرش آبی فیروزه ای رنگ