فرش زمرد مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۳۶۰۰۱ کرمی
فرش زمرد مشهد کد 36001 کرمی 1200 شانه
فرش زمرد مشهد کد 36001 کرمی 1200 شانه
فرش زمرد مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۳۶۰۰۱ کرمی
فرش زمرد مشهد کد 36001 کرمی 1200 شانه
فرش زمرد مشهد کد 36001 کرمی 1200 شانه

فرش زمرد مشهد ۱۲۰۰ شانه کد ۳۶۰۰۱ کرمی


سایز های قابل بافت: ۵۰*۸۰ – ۱*۳ – ۱*۴ – ۱٫۵*۲٫۲۵ – ۲*۳ – ۲٫۵*۳٫۵ – ۳*۴

ارسال رایگان برای خرید بیش از ۲ میلیون تومان

تهران تا درب منزل ، شهرستان تا باربری