فرش کاشان ۷۰۰ شانه گیسو سرمه ای
فرش سپاس نور گیسو سرمه ای
فرش سپاس نور گیسو سرمه ای
مشخصات،قیمت و خرید فرش کاشان 700 شانه گیسو سرمه ای
فرش کاشان ۷۰۰ شانه گیسو سرمه ای
فرش سپاس نور گیسو سرمه ای
فرش سپاس نور گیسو سرمه ای
مشخصات،قیمت و خرید فرش کاشان 700 شانه گیسو سرمه ای

۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰ – سایز ۱۲ متری – ۸ رنگ زمینه سرمه ای
اکرلیک بدون پرز – هیت ست شده