فرش نگین مشهد 500 شانه

نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • 12متری : 5,400,000 تومان
  9متری : 4,100,000 تومان
  6متری : 2,740,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ گردویی

 • 12متری : 5,400,000 تومان
  9متری : 4,100,000 تومان
  6متری : 2,740,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۱۵ فیروزه ای

 • 12متری : 5,400,000 تومان
  9متری : 4,100,000 تومان
  6متری : 2,740,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ سرمه ای

 • 12متری : 5,400,000 تومان
  9متری : 4,100,000 تومان
  6متری : 2,740,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۰۹ کرمی

 • 12متری : 5,400,000 تومان
  9متری : 4,100,000 تومان
  6متری : 2,740,000 تومان

  فرش نگین مشهد ۵۰۰ شانه کد ۲۸۰۱۰ سرمه ای